Vandaag heeft ook het Vaticaan zich uitgesproken ivm de publicatie van de cartoons van de profeet Mohammed:
In een eerste publieke commentaar op de zaak verklaarde Joaquin Navarro-Valls, de woordvoerder van het Vaticaan, dat “het samenleven van mensen een klimaat vereist van wederzijds respect om de vrede tussen de mensen en de naties te bevorderen. Het recht op vrije meningsuiting omvat niet het recht om de religieuze gevoelens van gelovigen te kwetsen”, aldus de Vaticaanse woordvoerder. (Skynet)
Voor ��n keer ben ik het 100% eens met het Vaticaan. Ik vind dat vrije meningsuiting moet mogelijk zijn. Er is niets verkeerd met het formuleren van je eigen mening over iets, zolang je ook respect hebt voor de mening van anderen.
De publicatie van de Mohammed cartoons getuigt duidelijk van een gebrek aan respect. Meer nog, er wordt ronduit de spot gedreven met de overtuiging van andere mensen.