Jörgen Raymann leerde ons een nieuw woord in de Laatste Show, namelijk ‘visiteren’.

in Van Dale:

vi·si·te·ren (overgankelijk werkwoord; visiteerde, heeft gevisiteerd; visiteur)

  1. ter plaatse of aan den lijve onderzoeken op smokkelwaar
  2. onderzoeken op deugdelijkheid

Een Surinamer die ons Nederlands leert, waarom niet.