Het lijkt een algemene tendens dat bedrijven taken die niet tot hun ‘core business’ behoren uitbesteden of ‘outsourcen‘ aan andere bedrijven. Zo beslisten al vele grote bedrijven om hun IT afdeling, met bijhorende werknemers, uit te besteden aan IT Service bedrijven.

Ook bij UPM-Kymmene, het bedrijf waar ik werk, werd onlangs de beslissing genomen om alle IT development uit te besteden aan IBM.
In tegenstelling tot sommige andere bedrijven werd deze beslissing in onze afdeling vrij goed ontvangen. Dit komt volgens mij vooral omdat we al vrij lang wisten dat er door herstructureringen en nearshoring na 2007 voor ons geen toekomst meer was binnen het bedrijf. Nu stappen we dus automatisch over naar een groot IT bedrijf dat ons wel toekomstperspectieven kan bieden.

Ondanks het feit dat dit nieuws pas op 9 oktober bekend gemaakt werd zal ik al vanaf 1 november officieel voor IBM werken. De voorbije 2 weken was ik met verlof, dus de komende werkweek zal waarschijnlijk een bewogen week worden. 😉

Technorati Tags: , ,